பாடகி ஸ்வேதா அவர்களின் கணவர் யார் தெரியும்மா ..??யாருன்னு நீங்களே பாருங்கள் ..!!

By Archana

Published on:

தனியார் தொலை க்காட்சி விஜய் டிவியில் ஒளிபரப் பாகி வரும் சூப்பர் சிங்கர் நி கழ்ச் சியின் நடு வராக இருந்து வருபவர் தான் பாடகி ஸ்வேதா மோகன். இவரின் தாயார் பெயர் சுஜாதா. அவர்களும் த மிழ் திரை யுலகின் பின்னணி பாடகி வலம் வந்தார். தனது தா யும் பாடகி என்பதனால் இவருக்கு இசை மேல் மிகப் பெரிய ஆ ர்வம் ஏற் பட்டு பின்ன ணிப் பாடகி ஆவார்.

   

மேலும் இவருக்கு 2011 ஆம் ஆண்டு அஸ்வின் என்பவருடன் தி ரு ம ண ம் நடை பெற்றுள்ளது. இவர்களுக்கு அ ழகா ன ஒரு பெ ண் கு ழந் தை உள்ளது என்பது மிக குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த வகையில் தற்போது இவரின் தாய் பிரபல பாடகி சுஜாதா மற்றும் தனது குழந்தையுடன்

இவர்கள் எடுத்துக் கொண்ட புகைப் படத்தை ஒன்றை தற்போது ச மூ க வலைத் தளங்களில் பதி விட்டு ள்ளார். மேலும் தனது க ணவரு டன் எடுத்த பு கைப்படத்தை பதிவிட் டுள்ளார். இதோ அந்த புகைப்ப டம் நீங்களும் பாரு ங்கள்…

author avatar
Archana