சாலையில் முழு மு.து.கும் தெரியும்படி ஜிப் போடாமல் சென்ற பெண்… சாலையோரம் சென்றவர்களின் ரியாக்சன் தெரியுமா?

இப்போதெல்லாம் பிராங்க் ஷோ என்னும் நிகழ்ச்சிகள் ரொம்பவும் பேமஸ். வேடிக்கைகாக செய்யப்படும் இந்த ஷோவுக்கு பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் உண்டு. அதேநேரம் சிலர் இந்த பிராங்க் ஷோக்களை சமூக அ.க்.க.றை.யுள்ள வி.ச.ய.த்துக்காகவும் பயன்படுத்துகின்றனர்.

அந்தவகையில் இப்போது ஒரு பிராங் ஷோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த ஷோவில் ஒரு இளம் பெண் தன் முழு மு.து.கும் தெரியும்படி சு.டி.தாரின் பின்பக்க ஜிப்பைப் பூ.ட்.டா.மல் செல்கிறார். இதனால் அவரது முதுகு தெரிவதோடு அவர் அ.ணி.ந்.தி.ருக்கும் உ.ள்.ளா.டையும் பளிச்செனத் தெரிகிறது. அதைப் பார்த்த சாலையோரவாசிகள் சிலர் அவரிடம் அதைப்பற்றி எடுத்துச் சொல்கிறார்கள். சிலர் விக்கிரப் பு.த்.தி.யோடு ரசனையோடு அதனை பார்த்துக் கொண்டு மட்டும் செல்கிறார்கள். ஒரு காரில் வந்தவர் என் காரில் ஏறி வேண்டுமானால் ஜி.ப்.பை பூ.ட்.டி.க்.கொள்ம்மா என அன்பாக பேசுகிறார்.

ஒரு பெண் தன் ஆ.டை.யை திறந்ததுபோல் சாலையில் சென்றால் பார்ப்பவர்கள் எப்படி ரியாக்ட் செய்வார்கள் என்பதாக வெளியிடப்பட்டிருக்கும் இந்த வீடியோவைப் பார்த்துவிட்டு சிலர், இ.ப்.படியும் ஒரு பொ.ழ.ப்பு தேவையா? இதையெல்லாமா வீடியோவாக வெளியிடுவீர்கள்? எனவும் கமெண்ட் செய்துவருகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.