பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் விவேக் மா.ர.டை.ப்.பு காரணமாக மருத்துவமனையின் தீ.வி.ர சி.கி.ச்சை பிரிவில் அனுமதி

பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் விவேக் மா.ர.டை.ப்lபு காரணமாக ம.ரு.த்.துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ் திரையுலகில் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நகைச்சுவை நடிகராக இருப்பவர் விவேக்.

சமுதாயத்திற்கு தேவையான கருத்துக்களை நகைச்சுவையுடன் கலந்து கொ.டு.ப்.பதில் விவேக் வல்லவர்.

இந்த நிலையில் நடிகர் விவேக் மா.ர.டை.ப்.பு காரணமாக சென்னையில் உள்ள தனியார் ம.ரு.த்.துவமனையில் அ.னு.ம.திக்கப்பட்டுள்ளார்.

தீ.வி.ர சி.கி.ச்.சை. பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள விவேக்கின் உடல் நிலையை மருத்துவர்கள் தீ.வி.ர.மாக க.ண்.காணித்து வருகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *