வாழ்க்கை

இந்த சீரியல் நடிகர் தான் நடிகை லட்சுமியின் முன்னாள் கணவரா…. நடிகை லட்சுமியின் வாழ்க்கையில் நடந்த சோகம்…

கடந்த 1985 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த படம் ‘சம்சாரம் அது மின்சாரம்’. இந்த படத்தில் அடக்கமான மருமகளாக  நடித்து பெரும் ...