மின்னல்

மும்பையை கலங்க வைத்த மின்னல் தாக்குதல்…. நேரடி காட்சி….அதிர்ச்சி வீடியோ உள்ளே…

இயற்கை பேரிடர்களால் நிகழும் மரணங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மின்னல் தாக்குவதால் ஏற்படுவதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ‘மாபெரும் மின்சார பொறி’ ...