பே ண்ட் அ ணியாமல் கணவருடன் இருந்தப டி கிரிஜா ஸ்ரீ வெ ளியிட்ட புகைப்படங்கள்..! வாயை பி ளக்கும் நெட்டிசன்கள்..

இரவு 10 மணிக்கு மேல் டி.வி.பார்ப்பவர்களுக்கு கிரிஜா ஸ்ரீயை தெரியாமல் இருக்க மு டியாது, என்று தான் சொல்ல வேண்டும். மேலும் கிரிஜாவின் பேச்சுகள் இணைய தளங்களில் வைரலாக ப ரவிக் கி டக்கிறது என்று சொல்லலாம். கிரிஜாவிற்கும் சினிமாவில் நடிக்கும் எண்ணம் உள்ளது. இதுபற்றி அவர் கூறியிருப்பதாவது: இரவு நேர நிகழ்ச்சி மூலம் எனக்கு கி டைத்த பு க ழை வி ட வி ம ர் ச னங்கள் தான் அதிகம்.

இது ஒரு மருத்துவ நிகழ்ச்சி என்பதை பு ரி ந்து கொ ள்ள வேண்டும். சில சினிமா வாய்ப்புகள் வந்தது அப்போது ஒ ப்புக் கொ ள் வ தில் த ய க்கம் இருந்தது.
இப்போது அதற்கும் என்னை தயார்படுத்திக் கொண்டேன். நல்ல கேரக்டர் கி டைத்தால் நடிப்பேன். என்கிறார் கிரிஜா ஸ்ரீ.

இந்நிலையில், தற்போது தன்னுடைய நண்பர் ஒருவரை திருமணம் செ ய்து கொ ண்டிருக்கிறார். இந்நிலையில், கணவருடன் பே ண்ட் அ ணி யாமல் கவ ர்ச்சியான புகைப்படங்கள் சி லவ ற் றை வெ ளியி ட்டு ள்ளார். இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published.