தனது தோற்றத்தின் மூலம் ரசிகர்களை மகிழ்வித்த பிரபல காமெடியனுக்கு ஏற்பட்ட நிலை : உ.டம்பெல்லாம் வெ.டித்து கொ.டுமையை அனுபவித்த பரி தாபம்

தோற்றம் மூலம் ரசிகர்களை மகிழ்வித்த சகோதரர்கள் சகாதேவன், மகாதேவன். தம்பி சகாதேவன் உடம்பெல்லாம் வெ டித்து மருத்துவமனையில் ப ரிதாபமாக உ யிரிழந்தார். மிகவும் கு றுகிய காலத்தில் புகழ் அடைந்தது போலவே, இவர்களது உடல் எடையும் குறுகிய காலத்தில் கூடிக் கொண்டே சென்றதால் க டும் அ வதியை மேற்கொண்டனர்.

பாக்கியராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான சுந்தர காண்டம் படத்தில் காமெடி நடிகர்களான சகாதேவன் மற்றும் மகாதேவன் ஆகியோர் அறிமுகம் ஆனார்கள். இயற்கையாகவே இவர்கள் இருவரது உ டல் எடை அதிகமக இருந்தது. இவர்களது தோற்றமே இவர்களுக்கு வாய்ப்புகளை வழங்கியது.

இவர்களது உடல் எடை அதிகரிப்பு காரணம் உணவு இல்லை, மரபு ரீதியான நோ ய் என கூறப்பட்டது. சரியாக சி கிச்சை எடுத்துக் கொள்ளாத காரணத்தினால் இருவரும் உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அ வதிப்பட்டு வந்தனர். அண்ணன் மகாதேவன் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஏற்பட்டு ம ரணமடைந்தார்.

தம்பி சகாதேவன் சர்க்கரை நோ யால் பா திக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சி கிச்சை எடுத்து வந்தார். சர்க்கரை நோ ய் காரணமாக அவரது காலில் பு ண் ஏற்பட்டு, கால் து ண்டிக்கப்பட்டது. உடலில் பல இடங்களில் வெ டிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆனால் நாளடைவில் காலில் பு ண் வர ஆரம்பித்தது மட்டுமின்றி சீ ல் வைத்து மிகவும் மோ.சமான முறையில் பா.திக்கப்பட்டு க.தறித்து.டித்தார். பின்பு அரசு ம ருத்துவமனைக்கு அ ழைத்துச் செல்லப்பட்டு அவரது வலது காலை அ.கற்றினர்.

அவ்வாறு அ கற்றிய போது ம ருத்துவமனை செவிலியர் கூட அவரது பக்கத்தில் வரவில்லையாம். அதன் பின்பு இரண்டே நாட்களில் து டி து டி த்து ப ரிதாபமாக இ றந்து போனார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *