கொ ரோ னா சி கி ச்சை பெ ற்ற இளம்நடிகர் தி டீர் ம ர ணம்..! – அ தி ர் ச்சி யில் உ றை ந்த திரையுலகினர்கள்.. - Tamizhanmedia.net
Connect with us

Tamizhanmedia.net

கொ ரோ னா சி கி ச்சை பெ ற்ற இளம்நடிகர் தி டீர் ம ர ணம்..! – அ தி ர் ச்சி யில் உ றை ந்த திரையுலகினர்கள்..

NEWS

கொ ரோ னா சி கி ச்சை பெ ற்ற இளம்நடிகர் தி டீர் ம ர ணம்..! – அ தி ர் ச்சி யில் உ றை ந்த திரையுலகினர்கள்..

கொ ரோ னா பா தி க்க ப்ப ட்டு சி கி ச் சைப் பெ ற்று வந்த கன்னட இளம் நடிகர் டி.எஸ்.மஞ்சுநாத் ம ர ண ம டை ந்த சம்பவம் பெ ரும் அ தி ர் ச்சி யை ஏ ற்ப டுத்தியுள்ளது.

கன்னட நடிகர் டி.எஸ்.மஞ்சுநாத், இவர் கெமிஸ்ட்ரி ஆப் கரியப்பா, சம்யுத்தா போன்ற படங்களை தயாரித்து நடித்ததன் மூலம் பிரபலமானவர். மேலும், ஜீரோ பர்சன்ட் லவ் என்ற படத்தை தயாரித்து நடித்து வந்தார்.

இந்தப் படத்தை வருகிற ஜூன் 22-ந் தேதி தனது பிறந்த நாளன்று வெ ளியிடவும் தி ட்ட மி ட்டி ருந்தார்.

இந்த நிலையில், மஞ்சுநாத்துக்கு, கடந்த வாரம் தி டீர் உ டல் ந ல க்கு றைவு ஏ ற்பட ம ருத்துவமனையில் அ னும தி க்க ப்ப ட்டார். அங்கு, அவருக்கு கொ ரோ னா ப ரி சோ த னை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

ப ரி சோ த னையின் மு டிவில் அவருக்கு கொ ரோ னா இ ருப்பது க ண்ட றி ய ப்பட்டு சி கி ச்சை ய ளி க்க ப்ப ட்டது. இ ருந்தாலும், அவரது உ டல்நி லை மோ ச மா ன தைத் தொ டர்ந்து சி கி ச்சை ப லனி ன்றி அவரது உ யிர் பி ரி ந்தது.

35 வ யதே ஆன இளம் கன்னட நடிகர் உ யிரி ழந்த சம்பவம் கன்னட சினிமா திரையுலகினர்களை பெ ரும் சோ க த்தி ல் ஆ ழ் த்தி யு ள்ளது.

Continue Reading
Advertisement hello world
You may also like...

More in NEWS

To Top