இ ளம் நடிகை தர்ஷா குப்தா வெ ளியிட்டுள்ள ஹா ட் போ ட்டோஸ்..! – வாயை பி ள க்கும் நெ ட்டிசன்கள்..!

தற்போது சீரியலில் உள்ள நடிகைகள் தற்போது சினிமாவில் ந டிக்க ஆரம்பித்து வி ட்டார்கள், என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அந்த வகையில் நடிகை வாணி போஜன், நடிகை பிரியா பவானி சங்கர் என பல நடிகைகளை கூறலாம். பெ ரும்பாலும் சினிமா நடிகைகளைப் போல் சின்னத்திரை நடிகைகளும் சமூக வலைதளத்தில் புகைப்படத்தை வெ ளியிட்டு ரசிகர்களை ஈ ர் த்து வருகிறார்கள்.

நடிகை ஷாலு ஷம்மு அ டிக்க டி கவ ர்ச்சி புகைப்படங்களை வெ ளியிட்டு ரசிகர்களை கவ ர்ந்து வந்தார். அதன் பி றகு சமூக வலைத்தளத்தில் கவ ர்ச்சி புகைப்படத்தை வெ ளியிட்டு இ ளசுகள் ம த்தி யில் வர வே ற்பைப் பெ ற்றவர் நடிகை ஷிவானி நாராயணன்,

அந்த வகையில் சமீபகாலமாக தர்ஷா குப்தா அ டிக்க டி கவ ர்ச்சி புகைப்படங்களை வெ ளியிட்டு ரசிகர்கள் ம னதி ல் நீ ங் கா இ ட த்தை பி டித்து வருகிறார். அந்த வகையில், தற்போது தன்னுடைய மு ன்ன ழகு எ டு ப்பாக தெ ரியு ம்ப டி ப டு த்துக் கொ ண்டு போஸ் கொடுத்து ஒரு சில புகைப்படங்களை வெ ளியிட்டுள்ளார்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *